429291ABSTRACTS VIEWS

15334VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Tế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • thvnu400000194.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ngô, Thị Như.;  Advisor: Nguyễn, Trọng Chuẩn; Nguyễn, Xuân Tế (2013)

  • John Stuart Mill (1806 - 1873) là triết gia và nhà hoạt động chính trị nổi tiếng nước Anh thế kỷ XIX. Những biến chuyển rõ rệt của điều kiện xã hội - chính trị đã thu hút sự quan tâm của các nhà tư tưởng đương thời, trong đó có J.S.Mill. Thêm vào đó, triết học chính trị của J.Locke, triết học của người cha James Mill, đạo đức học công lợi của J.Bentham, kinh tế chính trị học của D.Ricardo, triết học thực chứng của A.Comte, triết học của G.Berkeley và D.Hume, tư tưởng chính trị của A.Tocqueville là tiền đề lý luận, là phông nền tư tưởng cho sự hình thành triết học chính trị J.S.Mill. Nội dung cơ bản trong triết học chính trị J.S.Mill gồm năm vấn đề: tự do cá nhân, bình quyền phụ nữ, ...

  • thvnu400000261.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Hiên.;  Advisor: Nguyễn, Xuân Tế (2015)

  • Triết học Khai sáng Pháp là một trào lưu tư tưởng phát sinh và phát triển trong bối cảnh lịch sử đặc thù với những biến động dữ dội của xã hội Pháp thế kỷ XVIII và sự ảnh hưởng của truyền thống văn hóa cách mạng, khoa học, dân chủ và nhân văn ở châu Âu. Phong trào Khai sáng Pháp mà Montesquieu khởi xướng thể hiện sự căm ghét tột độ và khát vọng giải phóng của nhân dân Pháp nhằm thoát ra khỏi nền thống trị hà khắc của nhà nước phong kiến chuyên chế và trật tự tinh thần của Pháp thế kỷ XVIII; trong đó nhà vua nắm trong tay quyền lực tuyệt đối, thực hiện sự cai trị bằng ý chí tùy tiện của cá nhân; các quyền con người, quyền công dân bị tước đoạt. Do vậy, để giới hạn phạm vi quyền lực n...