1284908ABSTRACTS VIEWS

168126VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Nguyễn, Thanh Hải; Nguyễn, Tuấn Vinh (2021)

    Tài liệu “Mô phỏng đúc kim loại trên phần mềm Procast” được biên soạn nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập của sinh viên khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG-HCM, phù hợp với đề cương môn học Kỹ thuật chế tạo 1 và Mô phỏng các quá trình tạo hình vật liệu. Tài liệu gồm các phần chính liên quan đến phương pháp phần tử hữu hạn, giới thiệu phần mềm Procast, mô phỏng môt số phương pháp đúc cơ bản. Ở mỗi phương pháp, nhóm tác giả giới thiệu nguyên lý cơ bản, trình tự các bước mô phỏng từ tạo mô hình 3D, tạo lưới, thiết lập thông số công nghệ và phân tích kết quả.
  • Authors: Nguyễn, Thanh Hải;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch (2019)

    John Locke (1632 -1704) là nhà triết học tiêu biểu của nước Anh thế kỷ XVII, đồng thời là một trong những nhà triết học chính trị có ảnh hưởng lớn đối với sự vận động của hiện thực chính trị - xã hội nhân loại trong thời kỳ hiện đại. Triết học chính trị của J.Locke bao gồm các tư tưởng về quyền tự nhiên của con người, khế ước xã hội, vai trò của nhân dân đối với chính quyền, tư tưởng phân chia quyền lực … mặc dù còn có những hạn chế nhất định nhưng triết học chính trị của J.Locke đã góp phần quan trọng trong việc định hình và phát triển các học thuyết về quyền con người, học thuyết về hiến pháp và nhà nước pháp quyền cùng các thể chế chính trị hiện đại ở châu Âu nói riêng và thế giới...