1051854ABSTRACTS VIEWS

143187VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 4] / 4
 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Hương.;  Advisor: Hà, Thiên Sơn; Nguyễn, Thanh (2014)

  Kinh tế tri thức là cánh cửa mở ra cho các nền kinh tế đang phát triển tiếp cận và rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển nếu biết tận dụng các cơ hội. Phát triển kinh tế tri thức gắn với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa là một đòi hỏi tất yếu đối với nước ta để đi nhanh tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh. Trong quá trình phát triển kinh tế tri thức, chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, các nguồn lực của đất nước đã phát triển hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế như: chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta còn chậm, sự gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với sản xuất kinh doanh chưa hiệu quả. Tỷ trọng đóng g...
 • Authors: Lê, Thị Huyền.;  Advisor: Đinh, Ngọc Thạch; Nguyễn, Thanh (2012)

  Phranxi Bêcơn (Francis Bacon, 1561 – 1626) là nhà triết học duy vật Anh, người sáng lập chủ nghĩa duy vật kinh nghiệm Anh, đồng thời là người tiên phong mở đường cho khoa học thực nghiệm tự nhiên hiện đại. Ông thực sự để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử triết học nói riêng và lịch sử tư tưởng nói chung thể hiện bước phát triển tất yếu của tư duy con người trước những biến đổi lớn lao của thực tiễn. Tuyên bố “Tri thức là sức mạnh” của ông đã trở thành tuyên ngôn của thời đại, suốt mấy thế kỷ qua được các trào lưu triết học phương Tây tiếp tục triển khai. Thuyết hội tụ, kỹ trị như hệ quả tất yếu của sự phát triển tư tưởng của nhân loại trong việc đề cao tri thức khoa học, trí tuệ con n...
 • Authors: Nguyễn, Thị Tri Lý;  Advisor: Nguyễn, Thanh (2021)

  Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 đang trở nên phổ biến, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc lựa chọn hướng đi và giải pháp phát triển Thành phố là vấn đề sống còn, đòi hỏi nỗ lực của toàn hệ thống chính trị. Hướng đi và giải pháp thiết thực nhất là đầu tư vào khoa học và công nghệ, chủ động tìm kiếm và khai thác khả năng ứng dụng thành quả mới nhất của khoa học và công nghệ để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Song, với những tiềm lực hiện có, khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao của Thành phố chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, cũng như hội nhập quốc tế của Thành phố. Những hạn chế, bất cập do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan nên chưa huy độ...
 • Authors: Diệp, Minh Giang.;  Advisor: Nguyễn, Thanh; Phạm, Ngọc Minh (2011)

  Luận án khái quát lịch sử tư tưởng đạo đức và phân tích đặc trưng, chức năng của đạo đức từ đó nêu khái niệm đạo đức; đi sâu phân tích cấu trúc của đạo đức, quan hệ biện chứng giữa các yếu tố trong cấu trúc của đạo đức; nêu đặc trưng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quan hệ biện chứng giữa nó và đạo đức. Luận án nêu khái niệm thanh niên và những đặc điểm đạo đức của thanh niên làm cơ sở để phân tích thực trạng đạo đức của thanh niên Việt Nam dưới tác động của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa xét từng yếu tố trong cấu trúc đạo đức: ý thức đạo đức, hành vi đạo đức và quan hệ đạo đức, đồng thời, phân tích nguyên nhân hạn chế về đạo đức của thanh ...