1138529ABSTRACTS VIEWS

153806VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Thị Phương Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Nguyễn, Thị Phương Hà (2016)

    Mục đích của bài toán điều khiển là nâng cao chất lượng của hệ thống, cài đặt các bộ điều khiển đảm bảo chỉ tiêu chất lượng tối ưu trong các điều kiện ràng buộc hoặc hệ thống được thiết kế phải có tính thích nghi và bền vững trong môi trường làm việc luôn biến động. Cuốn sách điều khiển hiện đại gồm 5 chương: Chương 1: Điều khiển phi tuyến; Chương 2: Điều khiển tối ưu; Chương 3: Điều khiển thích nghi; Chương 4: Điều khiển bền vững; Chương 5: Công nghệ tính toán mềm.