1047912ABSTRACTS VIEWS

142784VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Thị Cành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 9] / 9
 • Authors: Nguyễn, Thanh Liêm;  Advisor: Nguyễn, Thị Cành; Dương, Như Hùng (2019)

  Luận án đã xem xét tác động của các yếu tố với CTKHN, không những ở mức trung bình mà còn ở các CTKHN ngắn hạn và dài hạn, do đó cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố tác động đến CTKHN. Luận án chỉ ra tầm quan trọng của việc cân nhắc CTKHN hiện tại khi quyết định tiếp tục vay thêm nợ ngắn hạn hay dài hạn để tránh rủi ro thanh khoản và chi phí người đại diện. Điều này sẽ giúp hiệu quả của DN tốt hơn, và tận dụng được lợi ích của CTKHN phù hợp.Tiếp theo, việc luận án chỉ rõ các yếu tố nào đóng vai trò quan trọng để kéo giảm chênh lệch về CTKHN giữa 2 nhóm DN ít và nhiều HCTC có giá trị thực tiễn cao. Luận án còn chỉ ra CTKHN có tác động phi tuyến lên hiệu quả DN, mang ý nghĩa p...
 • Authors: Nhiều tác giả (2018)

  Mục đích soạn sách để làm tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu các chủ đề liên quan đến môn học “Tài chính phát triển” và môn học “Tài chính công” cho các chương trình đào tạo sau đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng và chuyên ngành Kinh tế học của trường đại học Kinh tế - Luật, trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Mục đích nghiên cứu muốn xem xét đầu tư công ở Việt Nam có tạo ra hiệu ứng tích cực hay không, tức đầu tư công có tác động đến đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế hay không. Cuốn sách được thiết kế thành năm chương, hai chương đầu phản ánh các lý thuyết và các nghiên cứu quốc tế về đầu tư công, tác động của đầu tư công ở các quốc gia, nhóm các quốc gia t...
 • Authors: Nguyễn, Thị Cành; Võ, Thị Ngọc Thúy (2014)

  Giáo trình môn học “Phương pháp và phương phát luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị” được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành kinh tế, nhằm cung cấp các phương pháp, phương phát luận khoa học là cơ sở cho học viên có cách tiếp cận khoa học khi nghiên cứu hoặc thực hành nghiên cứu những vấn đề kinh tế theo mức độ khác nhau. Qua 10 năm xuất bản, tác giả cuốn sách nhận được nhiều ý kiến động viên khích lệ cũng như những ý kiến đóng góp chân tình của các bạn đọc. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo đảm bảo chất lượng cao và phục vụ bạn đọc tốt hơn, tác giả cuốn sách đã chỉnh sửa một số sai sót trong các chương và cập nhật, đưa vào các...
 • Authors: Nguyễn, Thị Cành; Võ, Thị Ngọc Thúy (2018)

  Giáo trình môn học “Phương pháp và phương pháp luận nghiên cứu khoa học kinh tế và quản trị” được sử dụng làm tài liệu giảng dạy cho học viên cao học, nghiên cứu sinh thuộc các chuyên ngành kinh tế, nhằm cung cấp các phương pháp, phương pháp luận khoa học là cơ sở cho học viên có cách tiếp cận khoa học khi tiến hành nghiên cứu hoặc thực hành nghiên cứu những vấn đề kinh tế theo mức độ khác nhau. Giáo trình cung cấp kiến thức cơ bản về cách thức hình thành các vấn đề nghiên cứu, các bước tiến hành một nghiên cứu, các phương pháp nghiên cứu định lượng, và nghiên cứu định tính, các phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu và các phương pháp phân tích số liệu trong nghiên cứu, các nội dung...
 • Authors: Hoàng, Công Gia Khánh; Nguyễn, Thị Cành (2014)

  Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013: Những nỗ lực tái cấu trúc là sản phẩm đầu tiên của dự án “Phòng Mô phỏng Thị trường tài chính” do nhóm chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế - Luật chỉ trì cùng với cộng tác viên. Báo cáo này được thực hiện nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường tài chính Việt Nam năm 2013 trong đó tập trung vào việc phân tích chuyên sâu và đánh giá những nỗ lực tái cấu trúc nổi bật trong năm 2013 bao gồm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán để từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách. Nhóm biên soạn hy vọng Báo cáo này sẽ là tài liệu tham khỏa hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản l...
 • Authors: Hồ, Nhựt Quang.;  Advisor: Nguyễn, Thị Cành; Trần, Viết Hoàng (2010)

  Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (ĐTTTNN) không những giúp chuyên nghiệp hóa và nâng cao các kỹ năng quản lý và tiếp thị cho các nhà quản lý địa phương, nâng cao kỹ năng tối ưu hóa sử dụng các nguồn lực trong sản xuất và kinh doanh trong nước, kỹ năng ngoại ngữ, mà còn có tác động rất tích cực đến một số các chỉ số của nền kinh tế của các quốc gia nhận đầu tư như, đóng góp vào sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, sự phát triển nguồn vốn, cải tiến công nghệ, tạo thêm công ăn việc làm và đóng góp vào mức tăng trưởng kinh tế của quốc gia. Dù có nhiều đề tài nghiên cứu về ĐTTTNN tại Việt nam, nhưng mỗi đề tài đứng trên các khía cạnh khác nhau để xem xét vấn đề. Đề tài của tác giả muốn tìm...
 • Authors: Nguyễn, Thị Cành (2014)

  Với mong muốn vận dụng cac lý thuyết kinh tế và tài chính hiện đại đã và đang sử dụng ở các nước phát triển vào điều kiện Việt Nam, tác giả đã biên soạn tài liệu giảng dạy môn học Tài chính công này dựa vào một số giáo trình đươc giảng dạy tại các trường Đại học Hoa Kỳ. Cuốn sách được xuât bản đầu tiên năm 2003 cũng được rất nhiều bạn đọc từ các trường đại học, viên nghiên cứu trong nước quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, đảm bảo chất lượng cao và phù hợp với điều kiện Việt Nam, tác giả đã chình sửa và bổ sung một số chương, mục trong lần tái bản này. Cuốn sách này được thiết kế gồm ba phần. Phần 1. Là phần mở đầu giới thiệu môn học và các công cụ phân tích tài chình công. Phần ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Cành; Trần, Viết Hoàng (2014)

  Cuốn sách “Thị trường chứng khoán – cấu trúc và cơ chế hoạt động” được biên soạn nhằm mục đích vừa phục vụ tài liêu học tập giảng dạy môn học “Thị trường chứng khoán” cho ngành Tài chính – Ngân hàng và các chuyên ngành kinh tế khác của Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, đồng thời cũng và tài liệu tham khảo cho sinh viên đại học và cao học, chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng khi lựa chọn viết các chuyên đề môn học, hoặc chuyên đề thực tập tốt nghiệp có liên quan đến thị trường chướng khoán. Trong quá trình biên soạn tài liệu, tác giả đã đọc và tham khảo khá nhiều tài liệu về thị trường tài chính, thị trường chứng khoán và quản trị tài chính đã xuất bản trong và ngoài nước...