1541440ABSTRACTS VIEWS

202969VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Hữu Hiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nguyễn, Đình Huy; Lê, Xuân Đại; Nguyễn, Bá Thi; Trần, Ngọc Diễm; Ngô, Thu Lương; Đặng, Văn Vinh; Nguyễn, Hữu Hiệp; Hoàng, Hải Hà; Phùng, Trầm Thực; Đậu, Thế Phiệt; Nguyễn, Thị Xuân Anh (2018)

    Giải tích hàm số một biến số là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Giáo trình này được biên soạn theo chương trình đang được giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM. Giáo tình gồm 5 chương, trình bày các kiến thức cơ bản về giới hạn của dãy số, giới hạn và tính liên tục của hàm số một biến số, phép tính đạo hàm và tích phân của hàm số một biến số và giới thiệu sơ lược về phương trình vi phân thường. Ngoài ra, để giúp sinh viên có thể tự ôn tập và thực hành cơ bản phần mềm MatLab, trong giáo trình còn có mẫu những đề thi trắc nghiệm, tự luận và một số lệnh cơ bản của MatLab.
  • Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp;  Advisor: Mai, Đức Thành; Nguyễn, Đình Huy (2022)

    Trong những năm gần đây, khi quan sát một số hiện tượng vật lý trong quá trình chuyển pha, người ta thấy sự xuất hiện của hai loại sóng sốc khác nhau về bản chất. Việc xác định sốc nào xuất hiện trong một mô hình cụ thể có nhiều ý nghĩa thực tiễn, điều này phụ thuộc vào tính mao dẫn của dòng lưu chất. Do đó, việc nghiên cứu các hệ phương trình các định luật bảo toàn với sự tham gia của cả yếu tố nhớt và mao dẫn của lưu chất cần được nghiên cứu thấu đáo. Luận án nghiên cứu sự tồn tại của các loại sóng lưu động liên kết với các loại sóng sốc trong một số hệ hyperbolic các định luật bảo toàn với nhớt và mao dẫn.