1541243ABSTRACTS VIEWS

202960VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Chí Hải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 6] / 6
 • Authors: Đỗ, Phú Trần Tình.;  Advisor: Nguyễn, Chí Hải; Nguyễn, Văn Bảng (2010)

  Chất lượng tăng trưởng kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn theo chiều sâu, trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực tăng trưởng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao phúc lợi xã hội. Thước đo chất lượng tăng trưởng kinh tế được thể hiện thông qua các chỉ tiêu: hiệu quả sử dụng các nguồn lực tăng trưởng; chỉ tiêu liên quan đến phúc lợi xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế; khả năng đảm bảo cơ sở hạ tầng, môi trường sinh thái trong quá trình tăng trưởng và năng lực cạnh tranh tăng trưởng. TP.HCM trong giai đoạn 1991 – 2008 đã đạt những thành tựu quan trọng về tăng trưởng kinh tế xét dưới góc độ số lượng. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm của thành phố giai...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Đoàn;  Advisor: Nguyễn, Chí Hải (2022)

  Tại Việt Nam, với mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó có cơ chế tách bạch chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế đối với doanh nghiệp và chức năng kinh doanh của chủ sở hữu doanh nghiệp. Việc thành lập Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hoạt động theo mô hình đầu tư của SWF là một minh chứng sống động cho chủ trương đó. Mặc dù đạt được một số thành tựu nhất định, thực tiễn hoạt động của SCIC còn nhièu tồn tại, hạn chế. Số vốn mặc dù tăng mạnh qua thời gian, nhưng trên thực tế để sử dụng số vốn nhà nước này SCIC còn chịu rất nhiều ràng buộc từ cơ chế đầu tư hiện tại, định hướng đầu tư của SCIC còn chưa ổn định, nên việc đánh ...
 • Authors: Khamsone, Somlet;  Advisor: Nguyễn, Chí Hải (2022)

  Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo. Nước CHDCND Lào đã có nhiều sáng kiến, cách làm phù hợp với hoàn cảnh, phát huy sức mạnh tổng hợp và tham khảo các bài học kinh nghiệm của các nước trong quá trình thực hiện Mục tiêu Thiên niên kỷ như: phương thức giảm nghèo gắn với phát triển nông thôn, phát triển giáo dục, tăng cường y tế, dạy nghề và giải quyết việc làm, đưa ra các công nghệ - kỹ thuật mới vào trong ngành sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất sản phẩm, tạo điều kiện về cơ sở hạ tầng và khuyến khích cho người nghèo có thể vươn lên từ tình trạng nghèo bước vào trung bình và lên người giàu….
 • Authors: Đỗ, Văn Nghề;  Advisor: Nguyễn, Chí Hải; Vũ Thành, Tự Anh (2019)

  Để làm rõ tất yếu buộc phải có cạnh tranh và để đánh giá một cách tổng thể NLCT của HKVN nhằm đưa ra luận điểm khoa học trong viêc xây dựng các chính sách cạnh tranh của ngành HKVN gắn với thực tiễn áp dụng nhằm mục đích phát triển ngành, tác giả quyết định nghiên cứu đề tài: “Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành hàng không Việt Nam” dưới góc độ kinh tế học.