1051547ABSTRACTS VIEWS

143150VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Cảnh Huệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Ngô, Chơn Tuệ.;  Advisor: Nguyễn, Cảnh Huệ; Phan, Văn Hoàng (2014)

    Sau khi tái chiếm Nam Bộ (đầu 1946), thực dân Pháp chủ trương chia cắt Nam Bộ ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thành lập cái gọi là “nước Cộng hòa Nam Kỳ tự trị” vào ngày 1-6-1946 do Nguyễn Văn Thinh làm Thủ tướng. Chủ trương phân ly của thực dân Pháp bị Đảng Cộng sản Đông Dương, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và toàn thể nhân dân Việt Nam từ Bắc đến Nam kiên quyết chống lại. Do đó, chủ trương này của thực dân Pháp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, qua hai Chính phủ Nguyễn Văn Thinh và Lê Văn Hoạch (từ 26-3-1946 đến 29-9-1947). Từ khi Bollaert sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương thay D’Argenlieu (1-4-1947), thực dân Pháp từng bước bỏ rơi chủ trương “Nam Kỳ tự trị” và thay bằng “giải ph...