1051734ABSTRACTS VIEWS

143168VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Công Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Nguyễn, Đình Phư; Nguyễn, Công Tâm; Đinh, Ngọc Thanh; Đặng, Đức Trọng (2012)

    Nội dung cuốn sách được chia thành 7 Chương và 3 Phụ chương : Chương 1 trình bày tính chất số thực, các tiên đề về sup, inf … ; Chương 2 về dãy số ; Chương 3 về giới hạn và liên tục của hàm một biến; Chương 4 về đạo hàm và vi phân; Chương 5 về phép tính tích phân; Chương 6 về chuỗi số, Chương cuối cùng về dãy hàm và chuỗi hàm. Do vấn đề về tập hợp và ánh xạ,… có chung với các môn khác nên trong giáo trình này chúng được đưa vào phần Phụ chương. Giáo trình được biên soạn dựa trên việc tổng kết chương trình, kinh nghiệm đào tạo nhiều năm của các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn. Sách chứa những nội dung cổ điển nhưng được trình bày tổng quan, gọn nhẹ đáp ứng được thời lượn...