1047893ABSTRACTS VIEWS

142782VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Văn Tiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Mai, Minh Nhật;  Advisor: Nguyễn, Văn Tiệp (2019)

    Người Cơ ho Chil là một nhóm địa phương của tộc người Cơ ho, cư trú chủ yếu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu thập niên 1930, đạo Tin Lành bắt đầu du nhập vào cộng đồng cư dân này, cho đến nay, hầu hết người Cơ ho Chil là tín đồ Tin Lành. Từ khi du nhập cho đến nay, tôn giáo này ngày càng đóng vai trò quan trọng, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội, văn hóa của cộng đồng cư dân này theo xu hướng hiện đại hóa. Dưới góc độ tiếp cận của các lý thuyết nhân học, dựa trên nguồn tư liệu điền dã kết hợp với kế thừa, tham khảo các công trình nghiên cứu đã có, luận án đi sâu phân tích quá trình, nguyên nhân phát triển và tác động của đạo Tin Lành đến đời sống kinh tế, xã hội, văn h...