1284648ABSTRACTS VIEWS

168114VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Đình Soa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nguyễn, Đình Soa (2016)

    Các phần quan trọng về cấu tạo chất và Lý thuyết diễn ra của các quá trình hoá học đã được viết lại một cách cơ bản tuy vẫn trong khuôn khổ kiến thức đại cương cần thiết, nhưng mức độ sâu hơn, chi tiết hơn, hệ thống hơn. Trong lần xuất bản này, tác giả đã bổ sung nhiều hơn, các đại lượng nhiệt động, các hằng số hoá lý của các chất, các quá trình đã được chọn lọc từ những tài liệu đáng tin cậy, nhằm giúp người đọc có nhiều số lượng cần thiết để so sánh, đối chiếu, tính toán, giải thích khi mong muốn.