1094861ABSTRACTS VIEWS

131126VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Ngô, Văn Lệ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Thanh;  Advisor: Ngô, Văn Lệ (2020)

    Luận án nghiên cứu về cuộc di cư và đinh cư của đồng bào công giáo miền Bắc vào Nam năm 1954. Đây được xem là một biến cố lớn của lịch sử Việt Nam khi hàng triệu đồng bào miền Bắc mà chủ yếu là người công giáo di cư vào Nam trong một thời gian ngắn. Khi người di cư vào miền Nam, Ngô Đình Diệm đã tiến hành kế hoạch định cư khối cư dân này thông qua loại hình dinh điền.
  • Authors: Lê, Thu Huyền;  Advisor: Ngô, Văn Lệ; Trương, Thị Thu Hằng (2020)

    Luận án hướng đến việc phân tích, làm rõ các loại hình, các yếu tố cấu thành, sự ảnh hưởng, xu thế biến đổi và các giá trị của tín ngưỡng người Việt ở Quảng Nam qua địa bàn nghiên cứu là TP. Hội An. Để tiến hành phân tích, làm rõ mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng lý thuyết Sinh thái văn hóa, lý thuyết Đặc thù lịch sử, lý thuyết Sáng lập truyền thống làm cơ sở lý giải vấn đề. Việc thu thập, xử lý nguồn dữ liệu luận án từ cộng đồng được thực hiện trên phương pháp điền dã dân tộc học với tiếp cận nghiên cứu định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam được chia thành hai loại hình cơ bản đó là tín ngưỡng cộng đồng và tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp...
  • Authors: Lê, Thị Mỹ Anh;  Advisor: Ngô, Văn Lệ (2022)

    Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nội thành Hà Nội, các huyện ngoại thành cũng đang bước vào một quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá hết sức nhanh chóng biểu hiện ở những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kèm theo những xáo trộn lớn về đời sống và dân cư, những biến đổi cơ cấu xã hội, biến đổi lối sống văn hóa đô thị, xu hướng “thị dân hóa”; các vấn đề xã hội phức tạp với nhiều tệ nạn xã hội, tỷ lệ thất nghiệp ngày càng gia tăng… nếu không có những biện pháp hữu hiệu phòng ngừa từ xa thì sẽ để lại những hệ lụy khó lường đối với sự phát triển bền vững. Các huyện ngoại thành Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm có vị trí và vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của t...