1926951ABSTRACTS VIEWS

290527VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Lý, Văn Xuân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Trần, Mai Ước.;  Advisor: Lý, Văn Xuân; Trương, Văn Chung (2013)

    Trên cơ sở mục đích, nhiệm vụ của luận án, tác giả đã trình bày, phân tích và luận giải những điều kiện lịch sử, xã hội và những tiền đề hình thành tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh. Luận án đã khái quát các giai đoạn hình thành, phát triển của tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh. Với thời kỳ thứ nhất: Từ năm 1911 trở về trước là thời kỳ hình thành thế giới quan chính trị của Phan Châu Trinh; Thời kỳ thứ hai: Từ năm 1911 trở đi là thời kỳ củng cố và hoàn thiện thế giới quan chính trị của Phan Châu Trinh. Luận án cũng đã trình bày, phân tích làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng chính trị của Phan Châu Trinh. Đó là tư tưởng về thể chế nhà nước và quản lý nhà nước; Tư tưởn...
  • Authors: Nguyễn, Thị Hồng Mai.;  Advisor: Lý, Văn Xuân; Trương, Văn Chung (2012)

    Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1720-1791) là một trong những nhà tư tưởng, nhà y học, nhà văn, nhà thơ…tiêu biểu của Việt Nam cuối thế kỷ XVIII. Trong cuộc đời hoạt động y học, ông đem hết tâm lực để chữa bệnh cho con người. Hải Thượng Lãn Ông một con người lười biếng dấn thân vào chốn quan trường, nhưng lại là một danh y lỗi lạc đã để lại cho đời tác phẩm Hải thượng y tông tâm lĩnh, là tác phẩm bách khoa toàn thư về y học của Việt Nam. Trong đó, tư tưởng về y lý, y thuật, y đức mang lại giá trị và bài học lịch sử to lớn trong công cuộc phát triển đất nước hiện nay. Xuất phát từ những yêu cầu, nhiệm vụ lịch sử xã hội Việt Nam vào thế kỷ XVIII, trên cơ sở kết hợp tư tưởng văn hóa ph...