1094826



ABSTRACTS VIEWS

131125



VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Lê, Thu Huyền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Lê, Thu Huyền;  Advisor: Ngô, Văn Lệ; Trương, Thị Thu Hằng (2020)

    Luận án hướng đến việc phân tích, làm rõ các loại hình, các yếu tố cấu thành, sự ảnh hưởng, xu thế biến đổi và các giá trị của tín ngưỡng người Việt ở Quảng Nam qua địa bàn nghiên cứu là TP. Hội An. Để tiến hành phân tích, làm rõ mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng lý thuyết Sinh thái văn hóa, lý thuyết Đặc thù lịch sử, lý thuyết Sáng lập truyền thống làm cơ sở lý giải vấn đề. Việc thu thập, xử lý nguồn dữ liệu luận án từ cộng đồng được thực hiện trên phương pháp điền dã dân tộc học với tiếp cận nghiên cứu định tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy tín ngưỡng của người Việt ở Quảng Nam được chia thành hai loại hình cơ bản đó là tín ngưỡng cộng đồng và tín ngưỡng liên quan đến nghề nghiệp...