1525554ABSTRACTS VIEWS

201233VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Lê, Hoài Bắc

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 20] / 48
  • Authors: Trần, Văn Thành;  Advisor: Lê, Hoài Bắc (2008)

    Luận văn được trình bày trong 06 chương như sau: Chương 1 – Mở đầu: giới thiệu về đề tài và mục tiêu nghiên cứu Chương 2 – Tổng quan về ẩn thông tin: giới thiệu một số khái niệm cơ bản, các đặc tính và các hướng nghiên cứu về ẩn thông tin. Giới thiệu về hướng nghiên cứu Steganography trong lĩnh vực ẩn thông tin và các mô hình của kỹ thuật này. Trình bày mô hình truyền thông tin mật, các đối tượng trong bài toán ẩn thông tin, các kỹ thuật và thuật toán ẩn thông tin cơ bản. Chương 3 – Ẩn thông tin trên ảnh số: khảo sát về mô hình hệ thị giác của con người, các hệ màu thông dụng RGB, HSV, YUV. Trình bày các cấu trúc ảnh thông dụng, mô hình và thuật toán ẩn thông tin LSB, RPC, SP...
  • Authors: Lê, Hoài Bắc (2013)

    Giáo trình này là một trong các giáo trình chính yếu của chuyên ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình được xây dựng dựng theo phương châm vừa đáp ứng yêu cầu chuẩn mực của sách giáo khoa, của có giá trị thực tiễn, đồng thời tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Trên cơ sở đó, tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước và đã sử dụng nhiều ví dụ lấy từ các ứng dụng thực tiễn. Giáo trình được chia thành chín chương: Chương 1. Khái niệm cơ bản về C Chương 2. Biểu thức, toán tử, vào, ra dữ liệu trong C Chương 3. Các cấu trúc điều khiển trong C Chương 4. Hàm và cấu trúc chương trình Chương 5. Mảng, chuỗi kỹ tự và con trỏ Chươ...