1047874ABSTRACTS VIEWS

142781VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Lê, Hữu Phước

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 6] / 6
 • Authors: Lê, Hữu Phước (2014)

  Nhân dịp sáu mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), Trường Đại học Khoa hoc Xã hội - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Nam cùng với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tổ chức hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử. Hội thảo nhằm thiết thực kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định tầm vóc to lớn, giá trị lịch sử trọng đại chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà dân tộc Việt Nam làm nên vào năm 1954; nhìn lại những vấn đề lịch sử của cuộc chiến tranh Việt – Pháp với đỉnh cao giai đoạn 1953-1954; những tương quan và mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ kháng chiến và chiến cuộc Đông Xu...
 • Authors: Lê, Hữu Phước (2014)

  Nhân dịp sáu mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), Trường Đại học Khoa hoc Xã hội - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tổ chức hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử. Hội thảo nhằm thiết thực kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định tầm vóc to lớn, giá trị lịch sử trọng đại chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà dân tộc Việt Nam làm nên vào năm 1954; nhìn lại những vấn đề lịch sử của cuộc chiến tranh Việt – Pháp với đỉnh cao giai đoạn 1953-1954; những tương quan và mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ kháng chiến và chiến cuộc Đông Xuân 1...
 • Authors: Lê, Hữu Phước (2014)

  Nhân dịp sáu mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), Trường Đại học Khoa hoc Xã hội - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tổ chức hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử. Hội thảo nhằm thiết thực kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định tầm vóc to lớn, giá trị lịch sử trọng đại chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà dân tộc Việt Nam làm nên vào năm 1954; nhìn lại những vấn đề lịch sử của cuộc chiến tranh Việt – Pháp với đỉnh cao giai đoạn 1953-1954; những tương quan và mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ kháng chiến và chiến cuộc Đông Xuân 1...
 • Authors: Lê, Hữu Phước (2014)

  Nhân dịp sáu mươi năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954-2014), Trường Đại học Khoa hoc Xã hội - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng với Trường Đại học Thủ Dầu Một, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, tổ chức hội thảo Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử. Hội thảo nhằm thiết thực kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, khẳng định tầm vóc to lớn, giá trị lịch sử trọng đại chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” mà dân tộc Việt Nam làm nên vào năm 1954; nhìn lại những vấn đề lịch sử của cuộc chiến tranh Việt – Pháp với đỉnh cao giai đoạn 1953-1954; những tương quan và mối quan hệ quốc tế trong thời kỳ kháng chiến và chiến cuộc Đông Xuân 1...
 • Authors: Lê, Thị Hiền Lương.;  Advisor: Đặng, Văn Đoài; Lê, Hữu Phước (2015)

  Luận án đã làm rõ quá trình tổ chức, tiến hành công cuộc bảo vệ ANQG tại TPHCM (1975 - 2008). Trên cơ sở đó, luận án rút ra kết quả, đặc điểm, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của cuộc đấu tranh. * Những kết quả của luận án: - Trong suốt thời kỳ 1975 - 2008, trên địa bàn Thành phố, các lực lượng chức năng đã khám phá, xử lý thành công tổng cộng 70 vụ án với 2.628 đối tượng xâm phạm ANQG. - Trên cơ sở kết quả chung nêu trên, luận án rút ra đặc điểm của công cuộc bảo vệ ANQG ở TPHCM (1975 - 2008) là: + Diễn ra ở một địa bàn tập trung những khó khăn, phức tạp vào bậc nhất của miền Nam và của cả nước qua hai giai đoạn: 1975 - 1990 và 1991 - 2008. + Diễn biến của công cuộc bảo vệ ANQG...
 • Authors: Trần, Xuân Thảo.;  Advisor: Hồ, Thị Minh Nguyệt; Lê, Hữu Phước (2011)

  Luận án dày 281 trang (gồm 186 trang nội dung chính, 95 trang liệt kê tài liệu tham khảo và phụ lục). Nội dung luận án được thể hiện trong 3 chương và phần Kết luận, làm rõ các vấn đề khoa học sau đây: - Chương 1 khái quát những vấn đề chung, thực trạng đời sống, việc làm của nhân dân và sự phân hóa giàu nghèo; tệ nạn xã hội, những phức tạp trên lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, …Từ đó, làm rõ những quan điểm, chủ trương và giải pháp của Đảng bộ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đối với một số vấn đề xã hội cấp thiết trong thời kỳ đổi mới và hội nhập như giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, … - Chương 2 nghiên cứu thực trạng đời sống, lao động và việc l...