1284831ABSTRACTS VIEWS

168122VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Lâm, Đức Khải

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 8] / 8
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Nguyễn, Thanh Thiện (2019)

  Giáo trình “Giáo trình lập trình nhúng trên thiết bị di động” hướng dẫn người học tiếp cận và thực hành lập trình nhúng trên các thiết bị di động. Giáo trình gồm 8 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan về thiêt bị di động; Chương 2 trình bày tổng quan lập trình nhúng trên thiết bị di động; Chương 3 cấu trúc xử lý ARM; Chương 4 hướng dẫn lập trình các giao tiếp ngoại vi trên ARM như GPIO, Timer, SPI, I2C VÀ LCD; Chương 5 trình bày về hệ điều hành thời gian thực; Chương 6 giới thiệu về mã hoá và bảo vệ thông tin nói chung; Chương 7 trình bày các khái niệm về tối ưu chương trình trên ARM; Chương 8 Arduino; Chương 9 giới thiệu về Raspberry Pi – máy tính nhúng đơn giản hiện đang được sử dụ...
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Nguyễn, Thanh Thiện (2019)

  Giáo trình gồm 09 chương: Chương 1: giới thiệu về thiết bị di động Chương 2: tổng quan về lập trình nhúng trên thiết bị di động Chương 3: cấu trúc vi xử lý arm Chương 4: lập trình ngoại vi Chương 5: hệ điều hành thời gian thực Chương 6: mã hóa và bảo vệ thông tin trên arm Chương 7: tối ưu chương trình nhúng Chương 8: arduino Chương 9: raspberry pi
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Hồ, Ngọc Diễm; Trần, Đại Dương (2019)

  Tài liệu “Giáo trình Thiết kế Lý Luận Số 2” được biên soạn nhằm tiếp nối những nội dung đã được trình bày trong giáo trình Thiết kế Lý Luận Số nhằm giúp sinh viên trang bị kiến thức nâng cao về thiết kế các hệ thống số, bao gồm các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thiết kế các hệ thống mạch số phức tạp. Hơn thế nữa, sinh viên sẽ được cung cấp các kỹ năng tối ưu thiết kế về tốc độ, tài nguyên thiết kế. Đối tượng chủ yếu của tài liệu này là sinh viên chuyên ngành kỹ thuật máy tính, điện tử - viễn thông, vi điện tử.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Thị Như Nguyệt (2014)

  Tài liệu tham khảo này được biên dịch và tổng hợp từ ba nguồn tài liệu chính do hãng chuyên cung cấp các giải pháp trên FPGA là Altera cung cấp kèm theo bộ Kit Development Education II (DE2). Trong tài liệu thực hành này, nội dung kiến thức của chương I và chương II được biên dịch từ tài liệu “Altera DE2 Development and Education Board User Manual”, riêng phần hướng dẫn thực hành và các bài thực hành từ chương III đến chương V dành cho sinh viên được biên soạn và tổng hợp dựa trên kinh nghiệm của tác giả và từ các bài thực hành mẫu do Altera cung cấp kèm theo bộ kit thực hành DE2.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

  Nội dung của tài liệu gồm 6 bài thực hành và 3 phụ lục: • Bài 1: Làm quen công cụ thực hành. • Bài 2: Đại số Boolean. • Bài 3: Thiết kế mạch tổ hợp. • Bài 4: Thiết kế phân cấp. • Bài 5: Flipflop và thanh ghi. • Bài 6: Thiết kế bộ đếm đồng bộ. • Phụ lục A: Giới thiệu Altera DE2 Board. • Phụ lục B: Thông tin, dữ liệu và tín hiệu. • Phụ lục C: Bộ giải mã LED 7 đoạn.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Trần, Đại Dương (2021)

  Tài liệu được chia thành 6 bài, trong đó có 1 bài giới thiệu về ngôn ngữ mô tả phần cứng Verilog và 5 bài hướng dẫn thực hành các nội dung chính của môn học Thiết kế Luận lý Số: • Bài 1. Giới thiệu Verilog HDL. • Bài 2. Thiết kế máy trạng thái. • Bài 3. Thiết kế các thành phần của khối dữ liệu. • Bài 4. Thiết kế khối dữ liệu. • Bài 5. Thiết kế khối điều khiển. • Bài 6. Thiết kế bộ vi xử lý RISC.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Hồ, Ngọc Diễm; Trần, Đại Dương (2019)

  Giáo trình Thiết kế Luận lý Số 2 được biên soạn nhằm tiếp nối những nội dung đã được trình bày trong Giáo trình Thiết kế Luận lý Số nhằm giúp sinh viên trang bị kiến thức nâng cao về thiết kế các hệ thống số, bao gồm các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thiết kế các hệ thống số phức tạp. Hơn thế nữa, sinh viên sẽ được cung cấp các kỹ năng tối ưu thiết kế về tốc độ, tài nguyên thiết kế. Đối tượng chủ yếu của tài liệu này là sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật máy tính, điện tử - viễn thông, vi điện tử.
 • Authors: Lâm, Đức Khải; Hồ, Ngọc Diễm; Trần, Đại Dương (2019)

  Giáo trình Thiết kế Luận lý Số 2 được biên soạn nhằm tiếp nối những nội dung đã được trình bày trong Giáo trình Thiết kế Luận lý Số nhằm giúp sinh viên trang bị kiến thức nâng cao về thiết kế các hệ thống số, bao gồm các kỹ năng phân tích, tổng hợp và thiết kế các hệ thống mạch số phức tạp. Hơn thế nữa, sinh viên sẽ được cung cấp các kỹ năng tối ưu thiết kế về tốc độ, tài nguyên thiết kế. Đối tượng chủ yếu của tài liệu này là sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật máy tính, điện tử - viễn thông, vi điện tử. Trong quá trình sử dụng tài liệu này, nếu bạn đọc có bất kỳ góp ý nào về nội dung, hình thức trình bày hay các góp ý khác về tài liệu, xin vui lòng gửi góp ý về thư điện tử: ...