1047837ABSTRACTS VIEWS

142780VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Khoa Kế toán - Kiểm toán

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Khoa Kế toán - Kiểm toán (2014)

    Trong hơn 20 năm qua, cùng với quá trình đổi mới sâu sắc tư duy quản lý nền kinh tế của đất nước, đổi mới toàn diện hệ thống pháp luật về kinh tế, hệ thống kế toán nhà nước ta đã từng bước được hoàn thiện và không ngừng phát triển, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài chính doanh nghiệp và tài chính quốc gia. Hiện nay, có rất nhiều giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu môn học “Kế toán tài chính”. Mỗi tác giả đều có cách tiếp cận và nghiên cứu vấn đề khác nhau dựa trên quan điểm riêng của mình. Để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập cũng như đáp ứng kịp thời tài liệu về thực hành nghiệp vụ kế toán tài chính trong các doanh...