1314842ABSTRACTS VIEWS

177175VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Huỳnh, Bá Lân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 4] / 4
 • Authors: Huỳnh, Lê Chi Hải;  Advisor: Trần, Thủy Vịnh; Huỳnh, Bá Lân (2021)

  Nghiên cứu địa danh tỉnh Khánh Hòa trên các mặt: đặc điểm cấu tạo, phương thức định danh, đặc điểm ngữ nghĩa và sắc thái văn hóa địa phương của địa danh tỉnh Khánh Hòa. Luận án thống kê, mô tả và phân tích các cứ liệu để rút ra những nhận xét về mặt cấu tạo, phương thức định danh, nguồn gốc và ý nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên địa danh ở tỉnh Khánh Hòa. Luận án góp phần làm phong phú thêm những kiến thức địa danh học; đồng thời cung cấp bức tranh toàn cảnh về địa danh và những thông tin về các lĩnh vực địa lí, kinh tế - xã hội, lịch sử, dân cư và văn hóa của vùng đất Khánh Hòa.
 • Authors: Nguyễn, Thanh Long;  Advisor: Huỳnh, Thị Hồng Hạnh; Huỳnh, Bá Lân (2022)

  Luận án giới thiệu một cách cô đọng và khái quát các vấn đề cơ bản về đặc điểm ngôn ngữ thể loại diễn ngôn bình luận kinh tế - xã hội trên báo Mỹ và đối chiếu với bản dịch trên báo Việt. Luận án chú trọng vào phân tích mô hình “Transframing” (dịch ngữ cảnh hóa) khi chuyển ngữ các diễn ngôn này từ ngôn ngữ nguồn (tiếng Anh) sang ngôn ngữ đích (tiếng Việt). Luận án sử dụng phương pháp miêu tả, thống kê, đối chiếu dựa trên ngữ liệu từ các báo Mỹ (The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, Bloomberg, The Atlantic, The Hill) và bản dịch trên các báo Việt (Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi trẻ cuối tuần, Vnexpress.net). Luận án nhận diện đặc điểm ngôn ngữ của các diễn ng...
 • Authors: Nguyễn, Đình Huy; Ngô, Thu Lương; Nguyễn, Quốc Lân; Nguyễn, Bá Thi; Trần, Lưu Cường; Huỳnh, Bá Lân; Đậu, Thế Cấp; Trần, Quốc Khánh; Lê, Thái Thanh; Đặng, Văn Vĩnh; Trịnh, Quốc Lương; Nguyễn, Thị Xuân Anh; Trần, Ngọc Diễm; Nguyễn, Xuân Mỹ (2012)

  -
 • Authors: Nguyễn, Thị Tuyết Hạnh;  Advisor: Huỳnh, Bá Lân; Nguyễn, Thị Kiều Thu (2020)

  Trong nhiều nghiên cứu trước đây, nhóm giới từ định vị trong tiếng Anh và các hình thức tương đương trong tiếng Việt (TĐTV) chưa được nghiên cứu sâu theo hướng xem xét mối liên hệ giữa động từ chuyển động chuyển tác với giới từ định vị trong tiếng Anh và các TĐTV. Chính vì vậy, trong luận án này, chúng tôi sẽ nghiên cứu cụ thể hơn giới từ định vị trong tiếng Anh và các TĐTV trên bình diện ngữ pháp và bình diện ngữ nghĩa theo ba mô hình ngữ pháp kết cấu của Talmy (1983, 1985), Goldberg (1985, 2000) và mô hình ngôn ngữ định khung thành phần tương ứng của Slobin (2004). Đồng thời, chúng tôi cũng so sánh đối chiếu giới từ định vị trong tiếng Anh với các TĐTV để ghi nhận những nét tương đồ...