1138350ABSTRACTS VIEWS

153786VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Bùi, Trường Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Bùi, Trường Sơn (2017)

    Địa chất công trình là môn cơ sở của các ngành xây dựng. Nội dung của môn học là các kiến thức cơ bản về công tác khảo sát nhằm mục đích thu thập những dữ kiện điều kiện địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế, thi công và sử dụng công trình. Trên cơ sở tổng hợp những số liệu thực tế từ công tác khảo sát cũng như tính toán các công trình theo điều kiện địa chất khu vực, cuốn sách này có thể xem như tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên các ngành xây dựng, cho kỹ sư khảo sát và thiết kế.
  • Authors: Bùi, Trường Sơn (2019)

    Địa chất công trình là môn học cơ sở của các ngành xây dựng. Nội dung của môn học là các kiến thức cơ bản về công tác khảo sát nhằm mục đích thu thập những dữ kiện điều kiện địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế, thi công và khai thác sử dụng công trình. Chi tiết bao gồm các kiến thức về địa chất cơ sở, địa chất công trình, địa chất thủy văn, các phương pháp thăm dò, thí nghiệm trong phòng và hiện trường. Giáo trình này là tài liệu tham khảo cho sinh viên và học viên các ngành xây dựng, địa kỹ thuật.