1284648ABSTRACTS VIEWS

168114VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Bùi, Loan Thùy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Bùi, Loan Thùy (2013)

    Trong kho tàng tài liệu, nguồn tài liệu chính trị - xã hội luôn luôn chiếm một khối lượng rất lớn, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, giữ vai trò quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của xã hội, phục vụ cho hệ tư tưởng của giai cấp cầm quyền và góp phần tích cực định hướng giá trị xã hội. Việc khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu chính trị - xã hội với những đặc trưng riêng của nó là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết của các thư viện và cơ quan thông tin. Giáo trình “Thư mục tài liệu chính trị - xã hội” được biên soạn nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về thư mục tài liệu chính trị - xã hội và kỹ năng làm việc với nguồn ...