1051547ABSTRACTS VIEWS

143150VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Đặng, Đức Trọng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 4] / 4
  • Authors: Đặng, Đức Trọng; Đinh, Ngọc Thanh; Nguyễn, Huy Tuấn (2019)

    Giáo trình trình bày nội dung môn học Tôpô Mêtríc. Nội dung xoay quanh các khái niệm tập mở, tập đóng, compắc, liên thông, ánh xạ liên tục, phân loại, phân chùm, khoảng cách,…nhằm giúp sinh viên tham khảo rộng hơn, cuốn sách còn có thêm những chủ đề nâng cao.
  • Authors: Đặng, Đức Trọng (2014)

    Giáo trình “Giáo dục học” được biên soạn từ bản thảo môn Giáo dục học của chương trình hướng sư phạm, khoa Toán – Tin học Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Trong quá trình biên soạn, tác giả đã tham khảo giáo trình của các tác giả Nguyễn Thị Bích Hồng, Võ Văn Nam (2004), Trần Thị Hương và các đồng tác giả (2009),…. Nội dung của môn Giáo dục học thường bao gồm các phần giới thiệu về giáo dục; giáo dục học; giáo dục và sự phát triển nhân cách; việc xác định mục tiêu giáo dục; các con đường giáo dục. Một số giáo trình thêm phần công tác chủ nhiệm; quản lý giáo dục, các phương pháp giảng dạy mới. Giáo trình của khoa Toán – Tin học cũng dựa trên nội dung tương tự. Nó bao gồm ba p...
  • Authors: Nguyễn, Đình Phư; Nguyễn, Công Tâm; Đinh, Ngọc Thanh; Đặng, Đức Trọng (2012)

    Nội dung cuốn sách được chia thành 7 Chương và 3 Phụ chương : Chương 1 trình bày tính chất số thực, các tiên đề về sup, inf … ; Chương 2 về dãy số ; Chương 3 về giới hạn và liên tục của hàm một biến; Chương 4 về đạo hàm và vi phân; Chương 5 về phép tính tích phân; Chương 6 về chuỗi số, Chương cuối cùng về dãy hàm và chuỗi hàm. Do vấn đề về tập hợp và ánh xạ,… có chung với các môn khác nên trong giáo trình này chúng được đưa vào phần Phụ chương. Giáo trình được biên soạn dựa trên việc tổng kết chương trình, kinh nghiệm đào tạo nhiều năm của các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn. Sách chứa những nội dung cổ điển nhưng được trình bày tổng quan, gọn nhẹ đáp ứng được thời lượn...