411894ABSTRACTS VIEWS

14803VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Đậu, Thế Cấp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • EB_KHTN_910001848.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Đình Huy; Đậu, Thế Cấp (2012)

  • Xác suất - Thống kê là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và cả một số ngành khoa học xã hội. Xác suất và Thống kê được viết theo chương trình Xác suất – Thống kê (A) và (B), được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Như vậy tài liệu này có thể phục vụ cho việc học tập của tất cả các đối tượng sinh viên.