1940366ABSTRACTS VIEWS

292648VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Walder, Andrew G.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Nguyen, Giang Hoang; Walder, Andrew G. (2008-04)

    Trong các nền kinh tế chuyển đổi, quy mô của các doanh nghiệp kinh tế và việc phân bổ các quyền tài sản giúp hình thành cơ cấu xã hội và tác động đến phân phối thu nhập. Trong các nền kinh tế nông nghiệp, nơi các doanh nghiệp gia đình sử dụng nhiều sức lao động đóng vai trò chủ đạo, những lợi thế về thu nhập của người làm chính trị giảm tương đối so với lợi thế về thu nhập của các doanh nghiệp tư nhân. Ngược lại, những doanh nghiệp lớn hơn trao cho các cán bộ cơ hội thu nhập cao hơn, đặc biệt khi chính phủ nắm quyền sở hữu (trong doanh nghiệp- người dịch) trong giai đoạn đầu của cải cách. Bài báo này phản ánh những phát hiện từ nghiên cứu trước đó về nông thôn Trung Quốc và đối chiếu ...