1940167ABSTRACTS VIEWS

292617VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trần, Quang Hộ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [2 - 4] / 4
  • Authors: Trần, Quang Hộ (2018)

    Mọi công trình đều tựa lên trên nền đất hoặc nền đá bên dưới. Móng là kết cấu trung gian truyền tải trọng công trình và trọng lượng bản thân của nó xuống nền đất đá bên dưới. Cho nên có thể nói việc tính toán và thiết kế móng cho mọi công trình xây dựng nói chung và nhà cao tầng nói riêng, là một việc vô cùng quan trọng. Nhận thức được điều đó, cuốn sách “Giải pháp nền móng cho nhà cao tầng” được biên soạn. Hứa hẹn là một cuốn sách đáng đọc cho việc thi công và thiết kế nhà cao tầng.
  • Authors: Trần, Quang Hộ (2013)

    Trong nhiều năm giảng dạy Cơ học đất tới hạn và theo dõi sự phát triển của mô hình nền, tác giả nhận thấy mô hình sét Cam vẫn là nền tảng cơ bản để xây dụng mô hình cho đất. Nhiều mô hình mới được xây dựng đều dựa trên mô hình sét Cam. Tất cả các mô hình đều được xây dựng trên cơ sở lý thuyết dẻo. tuy nhiên, vật liệu rời như đất phức tạp hơn nhiều so với thép. Cho nên, trong tài liệu này, lý thuyết dẻo ứng dụng cho đất được trình bày một cách đặc thù. Nội dung tài liệu được phân thành mười chương: Chương 1. Lý thuyết dẻo trong đất Chương 2. Mô hình sét Cam cải tiến MCC Chương 3. Mô hình tổng quát cho sét cố kết thường MIT-E1 Chương 4. Mô hình ứng xử của đất sét quá cố kết MIT-E3 ...
  • Authors: Trần, Quang Hộ (2013)

    Trong nhiều năm giảng dạy Cơ học đất tới hạn và theo dõi sự phát triển của mô hình nền, tác giả nhận thấy mô hình sét Cam vẫn là nền tảng cơ bản để xây dụng mô hình cho đất. Nhiều mô hình mới được xây dựng đều dựa trên mô hình sét Cam. Tất cả các mô hình đều được xây dựng trên cơ sở lý thuyết dẻo. tuy nhiên, vật liệu rời như đất phức tạp hơn nhiều so với thép. Cho nên, trong tài liệu này, lý thuyết dẻo ứng dụng cho đất được trình bày một cách đặc thù. Nội dung tài liệu được phân thành mười chương: Chương 1. Lý thuyết dẻo trong đất Chương 2. Mô hình sét Cam cải tiến MCC Chương 3. Mô hình tổng quát cho sét cố kết thường MIT-E1 Chương 4. Mô hình ứng xử của đất sét quá cố kết MIT-E3 ...