1926058ABSTRACTS VIEWS

290270VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trần, Nguyễn Hoàng Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [3 - 3] / 3
  • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2016)

    Quyển sách này cập nhật các nghiên cứu mới nhất về công nghệ bấc thấm đến thời điểm xuất bản cho sinh viên, học viên, giảng viên, và các chuyên gia chuyên ngành. Các nghiên cứu mới này sẽ giúp việc ứng dụng PVD xử lý nền đất yếu hiệu quả hơn. Các ảnh hưởng hiện trường đến PVD như biến dạng PVD, ảnh hưởng vùng xáo trộn, ảnh hưởng sự tích tụ hạt mịn, ảnh hưởng áp lực ngang,… được cập nhật và hỗ trợ thêm cho hai tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-98 và 22 TCN 262-2000. Quyển sách này cũng đưa vào các ứng dụng thực tiễn gần đây của PVD ở Việt Nam và các nghiên cứu của tác giả về PVD.