1977688ABSTRACTS VIEWS

343166VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trần, Nguyễn Hoàng Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [3 - 4] / 4
  • Authors: Lương, Thị Bích;  Advisor: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2023)

    Mục tiêu của đề tài này là nghiên cứu bao quát ứng xử thấm của đất khu vực ĐBSCL trộn xi măng trong phòng. Thiết bị thí nghiệm thấm thành mềm đã được chế tạo phù hợp với tiêu chuẩn của Mỹ ASTM D5084 để phục vụ thí nghiệm thấm cho các mẫu soilcrete. Đất sử dụng trong nghiên cứu là các loại đất đặc trưng vùng ĐBSCL gồm đất bùn sét, sét dẻo mềm, sét dẻo cứng, và đất cát san lấp được thu thập tại hai tỉnh đại diện là Đồng Tháp và Hậu Giang. Hơn 100 mẫu soilcrete được chế tạo từ các loại đất trộn lần lượt với ba loại xi măng gồm Portland thông thường (OPC40), Portland hỗn hợp (PCB40), và xi măng Portland chứa 50% xỉ lò cao (PCS) ở các hàm lượng khác nhau (200, 250, 300, 350, 400 kg/...
  • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2016)

    Quyển sách này cập nhật các nghiên cứu mới nhất về công nghệ bấc thấm đến thời điểm xuất bản cho sinh viên, học viên, giảng viên, và các chuyên gia chuyên ngành. Các nghiên cứu mới này sẽ giúp việc ứng dụng PVD xử lý nền đất yếu hiệu quả hơn. Các ảnh hưởng hiện trường đến PVD như biến dạng PVD, ảnh hưởng vùng xáo trộn, ảnh hưởng sự tích tụ hạt mịn, ảnh hưởng áp lực ngang,… được cập nhật và hỗ trợ thêm cho hai tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-98 và 22 TCN 262-2000. Quyển sách này cũng đưa vào các ứng dụng thực tiễn gần đây của PVD ở Việt Nam và các nghiên cứu của tác giả về PVD.