1926115ABSTRACTS VIEWS

290278VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Trần, Nguyễn Hoàng Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2019)

    Quyển sách chuyên khảo này bao quát về công nghệ Jet Grouting ở Việt Nam và thế giới đến thời điểm hiện tại nhằm đưa ra các hướng dẫn cụ thể giúp người đọc có thể áp dụng công nghệ Jet Grouting vào thực tế gia cố nền ở Việt Nam. Phương pháp thiết kế, quy trình thi công, kiểm tra chất lượng, và nghiệm thu được trình bày một cách chi tiết, kế thừa các thành quả nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam. Đặc biệt, tài liệu này công bố các kết quả nghiên cứu về Jet Grouting của tác giả và nhóm nghiên cứu ở Việt Nam. Đề tài trọng điểm tiềm năng cấp Nhà nước, “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Phụt vữa cao áp (Jet Grouting) ở Việt Nam và phát triển thiết bị thi công Jet Grouting”, KC.03.TN.15/11-1...
  • Authors: Trần, Nguyễn Hoàng Hùng (2016)

    Quyển sách này cập nhật các nghiên cứu mới nhất về công nghệ bấc thấm đến thời điểm xuất bản cho sinh viên, học viên, giảng viên, và các chuyên gia chuyên ngành. Các nghiên cứu mới này sẽ giúp việc ứng dụng PVD xử lý nền đất yếu hiệu quả hơn. Các ảnh hưởng hiện trường đến PVD như biến dạng PVD, ảnh hưởng vùng xáo trộn, ảnh hưởng sự tích tụ hạt mịn, ảnh hưởng áp lực ngang,… được cập nhật và hỗ trợ thêm cho hai tiêu chuẩn ngành 22 TCN 224-98 và 22 TCN 262-2000. Quyển sách này cũng đưa vào các ứng dụng thực tiễn gần đây của PVD ở Việt Nam và các nghiên cứu của tác giả về PVD.