1941401ABSTRACTS VIEWS

340126VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Văn Hiệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [5 - 7] / 7
  • Authors: Nguyễn, Văn Hiệp (2016)

    Mục tiêu của môn học “Kỹ thuật lập trình” mà các sinh viên đã học là trang bị cho sinh viên các kiến thức để viết chương trình nhỏ có thuật giải đơn giản. Tài liệu tham khảo này được viết nhằm phục vụ cho các sinh viên học môn “Lập trình hướng đối tượng bằng VC#”. Nội dung tài liệu này nhằm cung cấp kiến thức để tổ chức, cấu trúc và viết chương trình theo hướng đối tượng. Trong mỗi chương gồm phần nội dung lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung của chương để sinh viên tự làm, sau đó tự so sánh với đáp án được trình bày trong phần phụ lục. Ở cuối mỗi chương, tác giả còn trình bày các bài thực tập mẫu cùng quy trình thực hiện điển hình bài thực hành tương ứng để sinh viên...
  • Authors: Lê, Tuấn Anh;  Advisor: Nguyễn, Văn Hiệp; Huỳnh, Ngọc Đáng (2021)

    Luận án “Sự phát triển của đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương (1997 – 2017)” là công trình khoa học lịch sử nghiên cứu về quá trình phát triển của đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương trong giai đoạn 1997 - 2017, được thực hiện trên cơ sở kế thừa những thành tựu về lý luận trong việc nghiên cứu về công nhân cũng như từ thực tiễn của quá trình phát triển của đội ngũ công nhân trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Các phương pháp được sử dụng chủ yếu trong luận án là phương pháp lịch sử, phương pháp logic và các phương pháp liên quan khác. Thông qua 4 chương nghiên cứu, luận án đã trình bày bối cảnh cũng như làm rõ diễn biến của quá trình phát triển của đội ngũ công nhân qua việc phân tích những c...