1972705ABSTRACTS VIEWS

342988VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Hồng Nga.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • Authors: Nguyễn, Phan Thu Hằng.;  Advisor: Nguyễn, Hồng Nga. (2017)

    Luận án đặt ra mục tiêu nghiên cứu như sau: khám phá mối liên hệ giữa phát triển NNL CLC với hiệu năng của PVN đồng thời xem xét các yếu tố bên trong nội tại PVN tác động đến sự phát triển của NNL CLC cả trực tiếp và gián tiếp. Các mục tiêu cụ thể của luận án gồm: Một là: xác định, đo lường tác động của phát triển NNL CLC đối với hiệu năng của PVN; Hai là: xác định, đo lường các yếu tố bên trong tác động đến phát triển NNL CLC tại PVN; Ba là: xác định các thành tố chất lượng NNL CLC tại PVN và chứng minh các thành tố này là trung gian truyền dẫn tác động của các yếu tố bên trong đến phát triển NNL CLC tại PVN; Bốn là: đề xuất quan điểm và giải pháp phát triển NNL CLC tại PVN. Với cá...