1095293ABSTRACTS VIEWS

131156VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Đình Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [13 - 16] / 16
  • Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp;  Advisor: Mai, Đức Thành; Nguyễn, Đình Huy (2022)

    Trong những năm gần đây, khi quan sát một số hiện tượng vật lý trong quá trình chuyển pha, người ta thấy sự xuất hiện của hai loại sóng sốc khác nhau về bản chất. Việc xác định sốc nào xuất hiện trong một mô hình cụ thể có nhiều ý nghĩa thực tiễn, điều này phụ thuộc vào tính mao dẫn của dòng lưu chất. Do đó, việc nghiên cứu các hệ phương trình các định luật bảo toàn với sự tham gia của cả yếu tố nhớt và mao dẫn của lưu chất cần được nghiên cứu thấu đáo. Luận án nghiên cứu sự tồn tại của các loại sóng lưu động liên kết với các loại sóng sốc trong một số hệ hyperbolic các định luật bảo toàn với nhớt và mao dẫn.