1703949ABSTRACTS VIEWS

299111VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Đình Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [10 - 16] / 16
  • Authors: Võ, Trung Hậu;  Advisor: Nguyễn, Đình Huy; Châu, Thị Khánh Vân (2021)

    Việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về việc bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet là điều hết sức cần thiết để đạt được sự cân bằng hợp lý giữa bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet với việc đảm bảo lợi ích công cộng, trong sự phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và mức độ phát triển của Việt Nam. Đây chính là lý do để tác giả lựa chọn đề tài “Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet”. Luận án nhằm cung cấp cơ sở khoa học về phạm vi quyền sao chép, quyền tự bảo vệ tác phẩm bằng biện pháp công nghệ; ngoại lệ quyền sao chép, quyền tự bảo vệ tác phẩm bằng biện pháp công nghệ trong môi trường Internet. Luận án phân tích và đánh giá kinh nghiệm ban h...
  • Authors: Lê, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Đình Huy; Nguyễn, Thành Đức (2019)

    Như đã nhìn nhận sở hữu chéo là một “con dao hai lưỡi”, nên vấn đề đặt ra là làm thế nào đề vừa phát huy tính tích cực của sở hữu chéo, vừa hạn chế được những tác động tiêu cực do nó mang lại. Trong định hướng này, luận án “Pháp luật về sở hữu chéo cổ phần” sẽ phân tích và đặt ra giải pháp pháp lý để hạn chế những tiêu cực của sở hữu chéo đem lại trên ba khía cạnh lớn, là bảo vệ nguyên tắc thực vốn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, và bảo vệ tính lành mạnh của thị trường thông qua việc nâng cao chất lượng minh bạch thông tin.
  • Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp;  Advisor: Mai, Đức Thành; Nguyễn, Đình Huy (2022)

    Trong những năm gần đây, khi quan sát một số hiện tượng vật lý trong quá trình chuyển pha, người ta thấy sự xuất hiện của hai loại sóng sốc khác nhau về bản chất. Việc xác định sốc nào xuất hiện trong một mô hình cụ thể có nhiều ý nghĩa thực tiễn, điều này phụ thuộc vào tính mao dẫn của dòng lưu chất. Do đó, việc nghiên cứu các hệ phương trình các định luật bảo toàn với sự tham gia của cả yếu tố nhớt và mao dẫn của lưu chất cần được nghiên cứu thấu đáo. Luận án nghiên cứu sự tồn tại của các loại sóng lưu động liên kết với các loại sóng sốc trong một số hệ hyperbolic các định luật bảo toàn với nhớt và mao dẫn.