429345ABSTRACTS VIEWS

15342VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Nguyễn, Đình Huy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 2] / 2
  • EB_KHTN_910001848.pdf.jpg
  • Sách (eBooks)


  • Authors: Nguyễn, Đình Huy; Đậu, Thế Cấp (2012)

  • Xác suất - Thống kê là một môn học quan trọng đối với sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế và cả một số ngành khoa học xã hội. Xác suất và Thống kê được viết theo chương trình Xác suất – Thống kê (A) và (B), được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 1995. Như vậy tài liệu này có thể phục vụ cho việc học tập của tất cả các đối tượng sinh viên.

  • thvnu400000470.pdf.jpg
  • Luận văn, Luận án (Theses)


  • Authors: Lê, Thị Minh;  Advisor: Nguyễn, Đình Huy; Nguyễn, Thành Đức (2019)

  • Như đã nhìn nhận sở hữu chéo là một “con dao hai lưỡi”, nên vấn đề đặt ra là làm thế nào đề vừa phát huy tính tích cực của sở hữu chéo, vừa hạn chế được những tác động tiêu cực do nó mang lại. Trong định hướng này, luận án “Pháp luật về sở hữu chéo cổ phần” sẽ phân tích và đặt ra giải pháp pháp lý để hạn chế những tiêu cực của sở hữu chéo đem lại trên ba khía cạnh lớn, là bảo vệ nguyên tắc thực vốn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, và bảo vệ tính lành mạnh của thị trường thông qua việc nâng cao chất lượng minh bạch thông tin.