1150076ABSTRACTS VIEWS

154901VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Hoàng, Công Gia Khánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Hoàng, Công Gia Khánh; Hoàng, Trung Nghĩa (2018)

    Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà quản trị ngân hàng, các học viên cao học, sinh viên trong việc nắm bắt một cách hệ thống, đầy đủ về Basel, nhóm tác giả đã tiến hành biên soạn quyển sách chuyên khảo “Hiệp ước Basel: Từ quy định đến thực tiễn áp dụng ở Việt Nam". Cuốn sách được chia làm hai nội dung chính: thứ nhất, hệ thống hoá đầy đủ và chi tiết nhất các quy định từ Basel I đến Basel III cùng với đánh giá, nhận định về quá trình triển khai; thứ hai, các quy định thực tế tại Việt Nam và đánh giá mức độ đáp ứng của các quy định này với tiêu chuẩn Basel II và Basel III cùng các đề xuất về lộ trình triển khai áp dụng ở Việt Nam.
  • Authors: Nhiều tác giả (2020)

    Tài liệu cung cấp toàn cảnh, mang tính hệ thống chuyên và cập nhật về sự phát triển kinh tế tài chính và ứng xử của các quốc gia trên thế giới. Nội dung sách cũng phân tích hệ sinh thái công nghệ tài chính cũng như tiềm năng xây dựng trung tâm công nghệ tài chính ( Fintech) tại Việt Nam. Đặc biệt, một phần đáng kể của sách được các tác giả dành ra để phân tích sâu về khung pháp lý của các quốc gia đối với lĩnh vực công nghệ tài chính nói chung và các lĩnh vực đang thu hút sự quan tâm chú ý tại Việt Nam là vay ngang hàng và thanh toán di động.
  • Authors: Hoàng, Công Gia Khánh; Nguyễn, Thị Cành (2014)

    Báo cáo thường niên thị trường tài chính Việt Nam 2013: Những nỗ lực tái cấu trúc là sản phẩm đầu tiên của dự án “Phòng Mô phỏng Thị trường tài chính” do nhóm chuyên gia của Trường Đại học Kinh tế - Luật chỉ trì cùng với cộng tác viên. Báo cáo này được thực hiện nhằm cung cấp góc nhìn toàn cảnh về thị trường tài chính Việt Nam năm 2013 trong đó tập trung vào việc phân tích chuyên sâu và đánh giá những nỗ lực tái cấu trúc nổi bật trong năm 2013 bao gồm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và tái cấu trúc thị trường chứng khoán để từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách. Nhóm biên soạn hy vọng Báo cáo này sẽ là tài liệu tham khỏa hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan quản l...