1947522ABSTRACTS VIEWS

294313VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Hồ, Văn Đức.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Hồ, Văn Đức.;  Advisor: Nguyễn, Thanh. (2017)

    Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo là những chỉ dẫn mang tính khoa học và nhân văn mà ngày nay chúng ta cần phải tiếp tục đào sâu, nghiên cứu kỹ để vận dụng sáng tạo trong quá trình giải quyết vấn đề tôn giáo ở nước ta. Đây cũng là cơ sở lý luận quan trọng trực tiếp để Đảng và Nhà nước Việt Nam đề ra chính sách tôn giáo trên phương diện chung của quốc gia. Bình Phước là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống và nhiều loại hình tôn giáo cùng tồn tại. Trong những năm qua, việc thực hiện chính sách tôn giáo ở tỉnh Bình Phước đã đạt được những kết quả quan trọng về nhiều mặt, bảo đảm sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong tỉnh, thúc đẩy sự phát triển...