1779106ABSTRACTS VIEWS

313030VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Dương, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [4 - 15] / 15
  • Authors: Vũ, Quang Huy;  Advisor: Dương, Minh Đức (2018)

    • Luận văn xây dựng hệ thống tự động tổng hợp tin tức từ các trang thông tin, báo điện tử, hình thành kho dữ liệu tin tức, báo điện tử cần thiết phục vụ cho việc quản lý, tìm kiếm. Tiếp đó, xây dựng phần mềm ứng dụng làm công cụ phục vụ cho việc nắm bắt, tìm kiếm thông tin, báo cáo, thống kê báo điện tử trên Internet theo hướng có ngữ nghĩa. • Sản phẩm của luận văn sẽ giúp lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin trên báo điện tử một cách đầy đủ và kịp thời, giúp tăng cường công tác quản lý thông tin trên các trang thông tin, báo điện tử trong nước; kịp thời cung cấp thông tin để hỗ trợ lãnh đạo có cơ chế phản hồi, xem xét, ra quyết định trước những nguồn th...