1809185ABSTRACTS VIEWS

319269VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Dương, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [3 - 15] / 15
  • Authors: Huỳnh, Đức Huy;  Advisor: Dương, Minh Đức (2017)

    Nội dung của luận văn được chia thành 5 chương như sau: Chương 1: TỔNG QUAN: Giới thiệu các hướng tiếp cận trong dự báo chứng khoán, mô tả bài báo dự đoán chuyển động giá chứng khoán dựa vào tin tức tài chính, khảo sát tình hình nghiên cứu liên quan sau đó đưa ra những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết. Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trình bày kiến thức tổng quan về mạng nơ-ron từ đó giới thiệu mô hình mạng nơ-ron hồi quy và biến thể GRU Chương 3: MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG CHỨNG KHOÁN BẰNG MẠNG NƠ-RON DỰA TRÊN TIN TỨC TÀI CHÍNH: Trình bày mô hình đề xuất BGRU để giải quyết bài toán dự đoán xu hướng giá chứng khoán và quy trình thực hiện của mô hình. Chương 4: THỰC NGHIỆM: Giới thiệu bộ...
  • Authors: Vũ, Quang Huy;  Advisor: Dương, Minh Đức (2018)

    • Luận văn xây dựng hệ thống tự động tổng hợp tin tức từ các trang thông tin, báo điện tử, hình thành kho dữ liệu tin tức, báo điện tử cần thiết phục vụ cho việc quản lý, tìm kiếm. Tiếp đó, xây dựng phần mềm ứng dụng làm công cụ phục vụ cho việc nắm bắt, tìm kiếm thông tin, báo cáo, thống kê báo điện tử trên Internet theo hướng có ngữ nghĩa. • Sản phẩm của luận văn sẽ giúp lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin trên báo điện tử một cách đầy đủ và kịp thời, giúp tăng cường công tác quản lý thông tin trên các trang thông tin, báo điện tử trong nước; kịp thời cung cấp thông tin để hỗ trợ lãnh đạo có cơ chế phản hồi, xem xét, ra quyết định trước những nguồn th...