1779219ABSTRACTS VIEWS

313042VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Dương, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 15] / 15
 • Authors: Dương, Minh Đức; Dương, Anh Đức (2019)

  Nội dung quyển sách này nhằm giới thiệu các khái niệm kiến thức nề tảng và nội dung chi tiết về các kỹ thuật ẩn thông tin cơ bản trên các dạng dữ liệu số. Từ đó, giúp độc giả có thể bổ sung kiến thức và tự nghiên cứu phát triển các ứng dụng từ các kỹ thuật này. Bên cạnh đó, quyển sách cũng trình bày những kỹ thuật ẩn thông tin nâng cao bằng việc sử dụng các thuật toán trong lĩnh vực máy học, logic mờ, trí tuệ nhân tạo,.. vào mô hình ẩn thông tin nhằm tối ưu hóa kết quả của mô hình ẩn và trích thông tin, có thể tùy biến theo từng lĩnh vực ứng dụng. Cuối cùng, kỹ thuật dò tìm và phát hiện thông tin ẩn trong dữ liệu số cũng được trình bày cùng với những thách thức còn tồn tại để giúp độc...
 • Authors: Dương, Minh Đức; Dương, Anh Đức (2019)

  Nội dung quyển sách này nhằm giới thiệu các khái niệm, kiến thức nền tảng và nội dung chi tiết về các kỹ thuật ẩn thông tin cơ bản trên các dạng dữ liệu số. Từ đó, giúp độc giả có thể bổ sung kiến thức và tự nghiên cứu phát triển các ứng dụng từ các kỹ thuật này. Bên cạnh đó, quyển sách cũng trình bày những kỹ thuật ẩn thông tin nâng cao bằng việc sử dụng các thuật toán trong lĩnh vực máy học, logic mờ, trí tuệ nhân tạo,.. vào mô hình ẩn thông tin nhằm tối ưu hóa kết quả của mô hình ẩn và trích thông tin, có thể tùy biến theo từng lĩnh vực ứng dụng. Cuối cùng, kỹ thuật dò tìm và phát hiện thông tin ẩn trong dữ liệu số cũng được trình...
 • Authors: Huỳnh, Đức Huy;  Advisor: Dương, Minh Đức (2017)

  Nội dung của luận văn được chia thành 5 chương như sau: Chương 1: TỔNG QUAN: Giới thiệu các hướng tiếp cận trong dự báo chứng khoán, mô tả bài báo dự đoán chuyển động giá chứng khoán dựa vào tin tức tài chính, khảo sát tình hình nghiên cứu liên quan sau đó đưa ra những vấn đề còn tồn tại cần giải quyết. Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT: Trình bày kiến thức tổng quan về mạng nơ-ron từ đó giới thiệu mô hình mạng nơ-ron hồi quy và biến thể GRU Chương 3: MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN XU HƯỚNG CHỨNG KHOÁN BẰNG MẠNG NƠ-RON DỰA TRÊN TIN TỨC TÀI CHÍNH: Trình bày mô hình đề xuất BGRU để giải quyết bài toán dự đoán xu hướng giá chứng khoán và quy trình thực hiện của mô hình. Chương 4: THỰC NGHIỆM: Giới thiệu bộ...
 • Authors: Vũ, Quang Huy;  Advisor: Dương, Minh Đức (2018)

  • Luận văn xây dựng hệ thống tự động tổng hợp tin tức từ các trang thông tin, báo điện tử, hình thành kho dữ liệu tin tức, báo điện tử cần thiết phục vụ cho việc quản lý, tìm kiếm. Tiếp đó, xây dựng phần mềm ứng dụng làm công cụ phục vụ cho việc nắm bắt, tìm kiếm thông tin, báo cáo, thống kê báo điện tử trên Internet theo hướng có ngữ nghĩa. • Sản phẩm của luận văn sẽ giúp lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh nắm bắt kịp thời thông tin trên báo điện tử một cách đầy đủ và kịp thời, giúp tăng cường công tác quản lý thông tin trên các trang thông tin, báo điện tử trong nước; kịp thời cung cấp thông tin để hỗ trợ lãnh đạo có cơ chế phản hồi, xem xét, ra quyết định trước những nguồn th...