1142566ABSTRACTS VIEWS

154316VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Wapner, Paul

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Wapner, Paul; Matthew, Richard A. (2009)

    Trong những thập kỷ qua các học giả đã bắt đầu xây dựng ngành đạo đức học môi trường toàn cầu. Để đạt được mục tiêu đó, họ đã cân nhắc hai trở ngại. Trước hết, khán hiều nhà hoạt động môi trường quy kết, nghiêm trọng hóa vấn đề thành các lý do an ninh và an toàn, vì vậy vấn đề đạo đức lại bị lu mờ. Thêm vào đó, khi mà các học giả phát hiện được các vấn đề đạo đức thì họ giải thích theo kiểu con người nhìn nhận thế giới phi nhân loại với quan điểm lấy đạo đức sinh học và sinh thái là trung tâm(ecocentric). Điều này dẫn đến việc bỏ qua các khía cạnh về bất bình đẳng môi trường bao gồm việc con người ứng xử với nhau và thông qua thiên nhiên là trung gian. Bài báo này làm sáng tỏ các khía...