1143205ABSTRACTS VIEWS

154370VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Cao, Tấn Ngọc Thân.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Cao, Tấn Ngọc Thân.;  Advisor: Lương, Văn Hải.; Nguyễn, Trọng Phước. (2019)

    Mục tiêu chung của luận án là phát triển phương pháp phần tử chuyển động (Moving Element Method-MEM) cho một số bài toán phân tích ứng xử của kết cấu dầm và tấm dưới tác dụng của tải trọng di chuyển. Những thuận lợi của phương pháp MEM so với phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method-FEM) như sau: một là, các phần tử chuyển động trong phương pháp MEM được thiết lập trong hệ tọa độ chuyển động cùng vận tốc với tải trọng, thay vì được thiết lập trong một hệ tọa độ cố định như trong phương pháp FEM. Do đó, vị trí của tải trọng sẽ cố định trong lưới chia của phần tử chuyển động và thuận lợi là tránh được việc phải cập nhật vị trí do sự di chuyển của tải trọng. Hai là, trong các b...