1142566ABSTRACTS VIEWS

154316VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Cao, Hào Thi

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 3] / 3
  • Authors: Cao, Hào Thi; Nguyễn, Thuý Quỳnh Loan (2012)

    Quản lý dự án được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên của ngành Quản lý Công nghiệp và một số ngành khác trong Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; đồng thời cũng muốn chia sẻ thông tin trong lãnh vực quản lý dự án với những bạn đọc có quan tâm. Nội dung của quyển sách được viết theo hướng ứng dụng nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức và kỹ năng cơ bản trong lĩnh vực quản lý dự án như: phân tích và lựa chọn dự án, tổ chức và lãnh đạo thực hiện dự án, hoạch định và lập tiến độ dự án, kiểm soát dự án, và các cách tiếp cận giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý dự án. Ngoài ra ở cuối mỗi chương cũng giới t...
  • Authors: Cao, Hào Thi; Nguyễn, Thuý Quỳnh Loan (2013)

    Trong vài thập niên gần đây, việc sử dụng các dự án và quản lý theo kiểu dự án đã không ngừng phát triển và là một trong những phương thức quản lý khá phổ biến trong thực tế. Việc làm thế nào để quản lý một cách hiệu quả, nghĩa là đạt được mục đích của dự án trong điều kiện ràng buộc về nguồn nhân lực của tổ chức, đã trở thành vấn đề của các nhà quản lý. Hiện nay, quản lý dự án đã là môn học khá phổ biến đối với các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về quản lý ở các trường đại học Việt Nam và thế giới. Quản lý dự án được soạn thảo nhằm mục đích cung cấp một tài liệu tham khảo cho sinh viên của ngành Quản lý Công nghiệp và một số ngành khác trong Trường Đại học Bách khoa – ...
  • Authors: Nguyễn, Duy Thanh;  Advisor: Cao, Hào Thi; Nguyễn, Mạnh Tuân (2022)

    Sự phát triển của HTTT trên thế giới đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng theo DeLone & McLean (2016) thì vẫn còn đang tồn tại tình trạng lệch pha giữa HTTT và nhu cầu kinh doanh trong các tổ chức. Markus & Tanis (2000) cho rằng vẫn còn khoảng trống về tính năng phù hợp giữa nhu cầu kinh doanh và HTTT trong các tổ chức. Chẳng hạn, mặc dù mất thời gian hơn 10 năm và tốn hơn 55 tỷ USD, cùng sự nỗ lực của các bên liên quan, nhưng hệ thống hiện đại hóa dịch vụ y tế quốc gia NHS của Anh Quốc vẫn không đạt được mục tiêu và phải hủy bỏ (Schwalbe, 2019). Tại Việt Nam, nhiều HTTT triển khai ở các tổ chức không đạt được mục tiêu như mong muốn. Ví dụ, việc triển khai hệ hoạch định nguồn l...