1059528ABSTRACTS VIEWS

145363VIEWS & DOWNLOAD

Browsing by Author Alasuutari, Pertti

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results [1 - 1] / 1
  • Authors: Đoàn, Thị Tuyến [Người dịch]; Alasuutari, Pertti (2010)

    Quyền lực là một khái niệm chủ yếu trong nghiên cứu văn hóa. Ví dụ, các qui tắc của Association for Cultural Studies [Hiệp hội nghiên cứu văn hóa], một tổ chức hướng đến thiết lập và thúc đẩy một cộng đồng nghiên cứu văn hóa toàn thế giới, phát biểu rằng: Tương tự, ‘Mục tiêu và ý định’ của Tập san European Journal of Cultural Studies [Tập san nghiên cứu văn hóa Châu Âu] đã phát biểu rằng Tập san sẽ ‘tham gia vào các thảo luận có tính phê bình về các tương quan quyền lực liên quan tới phạm vi giới tính, giai cấp, tình dục, tộc người và các điểm vi mô và vĩ mô của xung đột chính trị’. Tuy nhiên, quyền lực là gì? Thật khó mà định nghĩa được; nó cũng chủ yếu giống như khái niệm là dàn...