1715556ABSTRACTS VIEWS

301579VIEWS & DOWNLOAD
 TS. Nguyễn Thị Hiệp
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Y sinh
TS Nguyễn Thị Hiệp là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Y sinh. Năm 2018, cô nhận được giải thưởng L'Oréal - UNESCO vì đã phát triển một loại gel nano thông minh có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo mô. Tính đến nay, TS Hiệp có tổng cộng 107 công trình khoa học, trong đó có 2 chương sách chuyên khảo, 50 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc ISI, 6 bài trên các tạp chí quốc tế khác, 10 bài trên các tạp chí trong nước, hơn 35 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế và 4 sáng chế.

Kết quả tìm kiếm từ 1 đến 1 trong 1 kết quả

 TS. Nguyễn Thị Hiệp
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Kỹ thuật Y sinh
TS Nguyễn Thị Hiệp là Trưởng Bộ môn Kỹ thuật Y sinh. Năm 2018, cô nhận được giải thưởng L'Oréal - UNESCO vì đã phát triển một loại gel nano thông minh có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo mô. Tính đến nay, TS Hiệp có tổng cộng 107 công trình khoa học, trong đó có 2 chương sách chuyên khảo, 50 bài báo khoa học trên các tạp chí thuộc ISI, 6 bài trên các tạp chí quốc tế khác, 10 bài trên các tạp chí trong nước, hơn 35 bài trong kỷ yếu hội nghị quốc tế và 4 sáng chế.
Showing results [1 - 1] / 1