1875900ABSTRACTS VIEWS

330259VIEWS & DOWNLOAD
 PGS.TS. Hà Minh Hồng
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Lịch sử Việt Nam

Kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trong 11 kết quả

 • Authors: Phạm, Thị Huệ;  Advisor: Hà, Minh Hồng; Lưu, Văn Quyết (2023)

  Trên cơ sở tổng quan những kết quả nghiên cứu đi trước, luận án sử dụng hai phương pháp nghiên cứu cơ bản của khoa học lịch sử là phương pháp lịch sử và phương pháp logic, với nguồn tài liệu phong phú trong và ngoài nước, trong đó có nhiều nguồn tư liệu gốc; Luận án đã tập trung nghiên cứu mới về Cuộc chiến đấu của quân dân các tỉnh biên giới Tây Nam bộ - Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của chính quyền Campuchia Dân chủ (1975 – 1979). Cụ thể là: Ở khía cạnh khoa học: Luận án minh định rõ về nguyên nhân, diễn biến quá trình cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của quân và dân các tỉnh biên giới Tây Nam bộ từ 1975 đến 1979; làm rõ kết quả ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân Tây Nam bộ ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Vinh;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2022)

  Trước những vấn đề trên đã lý giải tại sao Philippines lại chọn Việt Nam làm đối tác chiến lược duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Một mặt, Philippines xác định Việt Nam là đối tác tiềm năng về kinh tế, mặt khác xem Việt Nam là quốc gia có sự ảnh hưởng nhất định ở khu vực khi mà Việt Nam từng bước đạt được những vai trò chính trị lớn trên trường quốc tế. Một khi sự leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng táo bạo bởi nhiều hình thức khác nhau đe doạ đến những yêu sách của Philippines tại khu vực này thì việc đưa ra một chiến lược quan trọng đối với Việt Nam là một trong những điều kiện nhằm đảm bảo về mặt an ninh của Philippines tại khu vực. Ngoài ra, việc trở thành đối tác chiến lư...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Long.;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2016)

  Chương 1: Tổng quan về biến đổi xã hội và những cơ sở của quá trình biến đổi xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Tập trung trình bày ba vấn đề làm tiền đề cho việc nghiên cứu đề tài luận án. Một là khái niệm và thao tác hóa các nhân tố biến đổi xã hội; hai là bối cảnh kinh tế - xã hội ở thành phố hồ chí minh, đồng nai và bình dương trước đổi mới (1976-1985); ba là hai mươi năm đầu đổi mới ở việt nam và những tiền đề biến đổi xã hội ở các địa. - Chương 2: Biến đổi xã hội ở thành phố Hồ chí minh, Đồng Nai và Bình Dương trong hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Chương này trình bày bốn nội dung chính. Một là, quá trình biến đổ...
 PGS.TS. Hà Minh Hồng
author picture
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Lịch sử Việt Nam
Showing results [1 - 10] / 11
 • Authors: Phạm, Thị Huệ;  Advisor: Hà, Minh Hồng; Lưu, Văn Quyết (2023)

  Trên cơ sở tổng quan những kết quả nghiên cứu đi trước, luận án sử dụng hai phương pháp nghiên cứu cơ bản của khoa học lịch sử là phương pháp lịch sử và phương pháp logic, với nguồn tài liệu phong phú trong và ngoài nước, trong đó có nhiều nguồn tư liệu gốc; Luận án đã tập trung nghiên cứu mới về Cuộc chiến đấu của quân dân các tỉnh biên giới Tây Nam bộ - Việt Nam chống chiến tranh xâm lược của chính quyền Campuchia Dân chủ (1975 – 1979). Cụ thể là: Ở khía cạnh khoa học: Luận án minh định rõ về nguyên nhân, diễn biến quá trình cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc của quân và dân các tỉnh biên giới Tây Nam bộ từ 1975 đến 1979; làm rõ kết quả ý nghĩa của cuộc chiến đấu của quân dân Tây Nam bộ ...
 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Vinh;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2022)

  Trước những vấn đề trên đã lý giải tại sao Philippines lại chọn Việt Nam làm đối tác chiến lược duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Một mặt, Philippines xác định Việt Nam là đối tác tiềm năng về kinh tế, mặt khác xem Việt Nam là quốc gia có sự ảnh hưởng nhất định ở khu vực khi mà Việt Nam từng bước đạt được những vai trò chính trị lớn trên trường quốc tế. Một khi sự leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng táo bạo bởi nhiều hình thức khác nhau đe doạ đến những yêu sách của Philippines tại khu vực này thì việc đưa ra một chiến lược quan trọng đối với Việt Nam là một trong những điều kiện nhằm đảm bảo về mặt an ninh của Philippines tại khu vực. Ngoài ra, việc trở thành đối tác chiến lư...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Long.;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2016)

  Chương 1: Tổng quan về biến đổi xã hội và những cơ sở của quá trình biến đổi xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Tập trung trình bày ba vấn đề làm tiền đề cho việc nghiên cứu đề tài luận án. Một là khái niệm và thao tác hóa các nhân tố biến đổi xã hội; hai là bối cảnh kinh tế - xã hội ở thành phố hồ chí minh, đồng nai và bình dương trước đổi mới (1976-1985); ba là hai mươi năm đầu đổi mới ở việt nam và những tiền đề biến đổi xã hội ở các địa. - Chương 2: Biến đổi xã hội ở thành phố Hồ chí minh, Đồng Nai và Bình Dương trong hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Chương này trình bày bốn nội dung chính. Một là, quá trình biến đổ...