1535006ABSTRACTS VIEWS

202380VIEWS & DOWNLOAD
 PGS.TS. Hà Minh Hồng
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Lịch sử Việt Nam

Kết quả tìm kiếm từ 1 đến 10 trong 10 kết quả

 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Vinh;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2022)

  Trước những vấn đề trên đã lý giải tại sao Philippines lại chọn Việt Nam làm đối tác chiến lược duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Một mặt, Philippines xác định Việt Nam là đối tác tiềm năng về kinh tế, mặt khác xem Việt Nam là quốc gia có sự ảnh hưởng nhất định ở khu vực khi mà Việt Nam từng bước đạt được những vai trò chính trị lớn trên trường quốc tế. Một khi sự leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng táo bạo bởi nhiều hình thức khác nhau đe doạ đến những yêu sách của Philippines tại khu vực này thì việc đưa ra một chiến lược quan trọng đối với Việt Nam là một trong những điều kiện nhằm đảm bảo về mặt an ninh của Philippines tại khu vực. Ngoài ra, việc trở thành đối tác chiến lư...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Long.;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2016)

  Chương 1: Tổng quan về biến đổi xã hội và những cơ sở của quá trình biến đổi xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Tập trung trình bày ba vấn đề làm tiền đề cho việc nghiên cứu đề tài luận án. Một là khái niệm và thao tác hóa các nhân tố biến đổi xã hội; hai là bối cảnh kinh tế - xã hội ở thành phố hồ chí minh, đồng nai và bình dương trước đổi mới (1976-1985); ba là hai mươi năm đầu đổi mới ở việt nam và những tiền đề biến đổi xã hội ở các địa. - Chương 2: Biến đổi xã hội ở thành phố Hồ chí minh, Đồng Nai và Bình Dương trong hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Chương này trình bày bốn nội dung chính. Một là, quá trình biến đổ...
 PGS.TS. Hà Minh Hồng
author picture
Qualification: Phó Giáo sư, Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Lịch sử Việt Nam
Showing results [1 - 10] / 10
 • Authors: Nguyễn, Thị Lan Vinh;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2022)

  Trước những vấn đề trên đã lý giải tại sao Philippines lại chọn Việt Nam làm đối tác chiến lược duy nhất ở khu vực Đông Nam Á. Một mặt, Philippines xác định Việt Nam là đối tác tiềm năng về kinh tế, mặt khác xem Việt Nam là quốc gia có sự ảnh hưởng nhất định ở khu vực khi mà Việt Nam từng bước đạt được những vai trò chính trị lớn trên trường quốc tế. Một khi sự leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông ngày càng táo bạo bởi nhiều hình thức khác nhau đe doạ đến những yêu sách của Philippines tại khu vực này thì việc đưa ra một chiến lược quan trọng đối với Việt Nam là một trong những điều kiện nhằm đảm bảo về mặt an ninh của Philippines tại khu vực. Ngoài ra, việc trở thành đối tác chiến lư...
 • Authors: Nguyễn, Thanh Long.;  Advisor: Hà, Minh Hồng (2016)

  Chương 1: Tổng quan về biến đổi xã hội và những cơ sở của quá trình biến đổi xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Tập trung trình bày ba vấn đề làm tiền đề cho việc nghiên cứu đề tài luận án. Một là khái niệm và thao tác hóa các nhân tố biến đổi xã hội; hai là bối cảnh kinh tế - xã hội ở thành phố hồ chí minh, đồng nai và bình dương trước đổi mới (1976-1985); ba là hai mươi năm đầu đổi mới ở việt nam và những tiền đề biến đổi xã hội ở các địa. - Chương 2: Biến đổi xã hội ở thành phố Hồ chí minh, Đồng Nai và Bình Dương trong hai mươi năm đầu đổi mới (1986-2006) Chương này trình bày bốn nội dung chính. Một là, quá trình biến đổ...