Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.editorNguyễn, Ngọc Trân GS.TS.-
dc.date.accessioned2021-01-10T02:15:36Z-
dc.date.available2021-01-10T02:15:36Z-
dc.date.issued1990-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6600-
dc.description394 tr.vi
dc.description.abstractQuyển sách “Đồng bằng sông Cửu Long, Tài nguyên – Môi trường – Phát triển” là bản Báo cáo tổng hợp của Chương trình Điều tra cơ bản tổng hợp đồng bằng sông Cửu Long đã được nghiệm thu. Báo cáo tổng hợp đã được in và gửi về Ủy ban Khoa học Nhà nước vào tháng 3 năm 1991. Bản báo cáo được xây dựng trên kết quả điều tra, nghiên cứu của chương trình 60-B và 60-02, kế thừa các kết quả nghiên cứu trong nước và trên thế giới về Đồng bằng sông Cửu Long, cũng như về phương pháp luận điều tra cơ bản tổng hợp một vùng lãnh thổ.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectKinh tế xã hộivi
dc.subjectMôi trườngvi
dc.subjectĐồng bằng sông Cửu Longvi
dc.titleĐồng bằng sông Cửu Long: Tài nguyên - môi trường - phát triểnvi
dc.typeSách (eBooks)vi
dc.publisher.placeHà Nộivi
Appears in Collections
Khoa học Xã hội và Nhân văn (Social Science & Humanities)


  • EB_KHXH_NGUYENNGOCTRAN.pdf
  • Toàn văn
    • Size : 16,23 MB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :