Nghiên cứu đánh giá năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của hộ nghèo TP. Cần Thơ