Thử nghiệm sử dụng dữ liệu GPS cho việc giảm ùn tắc giao thông đô thị (Trường hợp TP HCM)