Nghiên cứu ứng dụng Laser bán dẫn công suất thấp trong điều trị cho bệnh tiểu đường loại 2