Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Vĩnh Hà-
dc.date.accessioned2019-11-28T01:39:35Z-
dc.date.available2019-11-28T01:39:35Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5564-
dc.descriptionTr. 65-72vi
dc.description.abstractHoạt động phổ biến kiến thức thông tin tại Trung tâm Thông tin Học liệu – ĐHĐN mặc dù đã được triển khai thực hiện từ lâu, song đến nay vẫn còn những hạn chế nhất định và chưa đạt được kết quả tương xứng đối với vai trò của đơn vị trong định hướng phát triển chung của ĐHĐN. Bên cạnh việc phát triển nguồn lực thông tin, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, Trung tâm cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa hoạt động phổ biến kiến thức thông tin với chiến lược quảng bá và triển khai hoạt động một cách thiết thực góp phần cùng Đại học Đà Nẵng đào tạo nguồn nhân lực toàn diện được trang bị đầy đủ “kiến thức thông tin là khả năng nhận biết nhu cầu thông tin, tìm kiếm, tổ chức, thẩm định và sử dụng thông tin trong việc ra quyết định một cách hiệu quả, cũng như áp dụng những kỹ năng này vào việc tự học suốt đời”vi
dc.language.isovivi
dc.publisherThư viện Trung tâm ĐHQG.HCMvi
dc.subjectDigital libraries -- Congresses.vi
dc.subjectThư viện số -- Hội nghị.vi
dc.subjectDịch vụ thông tin -- Hướng dẫn sử dụng.-
dc.titleĐánh giá hoạt động phổ biến kiến thức thông tin tại Trung tâm thông tin học liệu – Đại học Đà Nẵngvi
dc.typeTài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)vi
Appears in Collections
Đại học Quốc gia TP.HCM


  • HNHT_620000092_12.pdf
    • Size : 379,95 kB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :