Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHuỳnh, Thị Trúc Phương-
dc.date.accessioned2019-11-28T01:38:18Z-
dc.date.available2019-11-28T01:38:18Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.urihttp://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/5563-
dc.descriptionTr. 54-64vi
dc.description.abstractChương trình đào tạo Kỹ năng thông tin của Trung tâm Học liệu trường Đại học Cần Thơ (TTHL ĐHCT) đã được đội ngũ cán bộ của trung tâm xây dựng và triển khai từ cuối năm 2006, dựa trên nền tảng của công tác đào tạo người dùng được Thư viện Trung tâm của trường ĐHCT thực hiện từ nhiều năm trước đó. Là một hoạt động mới mẻ và còn non trẻ trong lĩnh vực thông tin – thư viện ở Việt Nam, chương trình đào tạo kỹ năng thông tin của TTHL ĐHCT đã từng bước hình thành và phát triển thành một hoạt động thường xuyên và gắn bó với độc giả thư viện. Mặc dù còn nhiều thiếu sót và trở ngại cần khắc phục, nhưng nhìn chung hoạt động đào tạo kỹ năng thông tin của TTHL ĐHCT đã tạo được bước khởi đầu đáng khích lệ cho sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động này trong tương lai. Được trình bày dưới đây là những kinh nghiệm mà đội ngũ cán bộ TTHL ĐHCT đã đúc kết được trong suốt quá trình xây dựng, triển khai và cải tiến chương trình đào tạo kỹ năng thông tin để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng độc giả của trường ĐHCT.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherThư viện Trung tâm ĐHQG.HCMvi
dc.subjectDigital libraries -- Congresses.vi
dc.subjectThư viện số -- Hội nghị.vi
dc.subjectDịch vụ thông tin -- Hướng dẫn sử dụng.-
dc.titleKinh nghiệm tổ chức chương trình đào tạo kỹ năng thông tin tại Trung tâm học liệu trường Đại học Cần Thơvi
dc.typeTài liệu Hội nghị, hội thảo (Proceedings)vi
Appears in Collections
Đại học Quốc gia TP.HCM


  • HNHT_620000092_11.pdf
    • Size : 413,6 kB

    • Format : Adobe PDF

    • Views : 
    • Downloads :